सिचुआन

४१
४१
41成都柯世达集团办公楼

चेङ्दु च्याम्पेन प्लाजा

चेङ्दु हुआमिङ समूह (Shuangliu) कार्यालय भवन

चेंगदु केस्टार समूह कार्यालय भवन

१
४१
४१

चेङ्दु Longtangsi औद्योगिक क्षेत्र मुख्यालय आधार

चेङ्दु चेङ्घुआ जिल्ला जन अधिवक्ता कार्यालय

चेङ्दु पश्चिम जुत्ता राजधानी

चीन टेबल टेनिस संघ पश्चिमी अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षण केन्द्र (चेंगदु)