एल्युमिनियम कोइल

  • एल्युमिनियम कोइल

    एल्युमिनियम कोइल

    एल्युमिनियम कुण्डल एक धातु उत्पादन हो जुन कास्टिङ र रोलिङ मिलद्वारा घुमाइएपछि, तानिएको र सीधा गरिसकेपछि ठाडो र तेर्सो फ्लाइङ शियरको अधीनमा हुन्छ।