एल्युमिनियम कोइल

  • एल्युमिनियम कोइल

    एल्युमिनियम कोइल

    एल्युमिनियम कोइल एक धातु उत्पादन हो जुन कास्टिङ र रोलिङ मिल द्वारा घुमाइएपछि, तानिएको र सीधा गरिसकेपछि ठाडो र तेर्सो फ्लाइङ शियरको अधीनमा हुन्छ।